Madness

Mirella. Sixteen. Bulgaria.

Tumblr Themes
iglovequotes:

Daily dose of love quotes here
Tumblr Themes
Tumblr Themes
iquoterelatable:

relatable gifs and quotes
Tumblr Themes
Tumblr Themes
Tumblr Themes
Tumblr Themes
upclosefromafar:

~My Hidden Nirvana~
Tumblr Themes
Tumblr Themes

Искам
просто да
разбереш,
че някои дни
ще искам
да завладея
света,

а в други
няма да
мога да
владея

и себе си.

-(via thebulgarianblog)
Tumblr Themes
Имаме достъп до повече информация от което и да е поколение преди нас, но сякаш сме много по-объркани…
-(via thebulgarianblog)
Tumblr Themes
Tumblr Themes
Tumblr Themes
Tumblr Themes
Tumblr Themes
kissmeok:

♡Love/Couples♡